БЕЗПЛАТНА доставка за поръчки над 120 лв.

БЕЗПЛАТНА доставка за поръчки над 120 лв. 

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия са в сила от 01.08.2021 г.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.nika-fashion.com

Настоящите общи условия представляват споразумение, което е предназначено за регулиране на отношенията между вас (като потребители и/или посетители) и “Ника Фешън“ ЕООД., със седалище и адрес на управление:  гр.Ловеч, бул.България 51.

Уебсайтът www.nika-fashion.com  е собственост на “Ника Фешън“ ЕООД. Всяко посещение на нашия сайт, както и всяка покупка, означава, че сте прочели тези условия и че сте напълно съгласни с тях. Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте www.nika-fashion.com 


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 1. Наименование на Доставчика: “Fashion cm“
 2. Седалище и адрес на управление: Обединено кралство Великобритания, Лондон, N200dz, 15 Manor drive;
 3. Данни за кореспонденция:
 • Tелефон: 0877 41 55 56
 • Имейл: nika_fashion@abv.bg

III. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“ е “Ника Фешън“ ЕООД.

„САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“, “ПЛАТФОРМАТА“, „ОНЛАЙН МАГАЗИНА“ е уебсайта www.nika-fashion.com;

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.nika-fashion.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;

„КЛИЕНТ“ е всяко лице което е влязло в договорни отношения със Собственика, във връзка с използването на услугите, предоставяни на или от www.nika-fashion.com

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.

„ПРОДУКТ/И“/“СТОКИ“са предлаганите за продажба дамски дрехи.

„ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ПОРЪЧКА“ е всяка постъпила в базата данни на Доставчика информация за закупуване на продукти от каталога на уебсайта на Доставчика.


 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на уебсайта www.nika-fashion.com полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност. 


 2. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОРЪЧКА

Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика чрез заявяване на стока без да е необходимо да се извършва регистрация. Избира се една или повече от предлаганите стоки и се добавя към потребителската кошница. След това Потребителят трябва да предостави данни за извършване на доставката. С попълване на данните си  и натискане на бутона „Поръчай“, Потребителят декларира, че е запознат с тези Oбщи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Заявката поражда действие между страните, когато Потребителят получи имейл за потвърждение, че поръчката му е обработена. Ако заявеният от Потребителя артикул не е наличен, www.nika-fashion.com си запазва правото да отказва поръчки или да удължи срока на тяхната доставка. В такъв случай, екипът на www.nika-fashion.com ще уведоми Потребителя.

Доставчикът запазва правото си да прекрати едностранно поръчка, направена от Потребителя, като го уведоми предварително, без никакви допълнителни задължения за двете страни и без да носи отговорност за нанесени вреди. Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини, като в такъв случай Доставчикът уведомява Потребителя по имейл или телефон.

Доставчикът може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент – потребител и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба. При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Доставчика, стоката се връща и остава в складовете на Доставчика. В този случай стоката не се пази за Потребителя.

При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката,  при което стоката бъде изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на Потребителя.


VI. ПЛАЩАНЕ

Плащането на продуктите се осъществява чрез заплащане в кеш, на куриера в момента на доставката на продукта. Потребителят трябва да запази касовата бележка, която ще получи от куриера.


VII. ЦЕНИ

Всички цени в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ са в Български лев.

Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта, Доставчикът, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

Доставчикът си запазва правото да изтегли всички продукти от електронния магазина на уебсайта и може по свое усмотрение да откаже да обработи поръчка, по каквато и да е причина по всяко време, без да се засягат законовите права на Потребителя. Доставчикът няма да носи отговорност пред Потребителя или трета страна поради оттегляне, на който и да е продукт от електронния магазин или отказ за обработка, на каквато и да е поръчка.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана. Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които вече са намалени

.

VIII. ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

Потребителят има право да замени един или повече от поръчаните продукти в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта.

За да упражни правото си на замяна, Потребителят трябва да уведоми Доставчикa за намерението си като се свърже с центъра за обслужване на клиенти на www.nika-fashion.com на телефонния номер посочен в секция  „Контакти”, не по-късно от 24 часа след  получаването на продукта. Нашите оператори ще ви дадат подробни указания за връщането на продукта.

В случай, че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Доставчика не по-късно от 24 часа след получаването на продукта и  без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил искането си за упражняване на замяна на продукт.

Потребителят следва да изпрати обратно на Доставчика продукта не по-късно от 3 дни от деня, в който го е получил.

Куриерските разходи за замяна на продукт са за сметка на Потребителя.

Повече относно условията за замяна  на продукт можете да откриете в раздел Условията за замяна на продукт.


РЕКЛАМАЦИИ

Потребителят има право на замяна на продукта, когато е получил грешен или дефектен продукт. Моля, свържете се с нас не по -късно от 24 часа след получаване на пратката. Нашите оператори ще ви информират за по -нататъшната процедура възможно най-скоро.

Разходите за подмяна на продукта се поемат от Потребителя, освен когато е получен дефектен или грешен продукт. За да замените продукт, той трябва да бъде невредим и опакован в оригиналната опаковка.

След получаване на продукта, ние проверяваме дали продуктът е повреден и след това ви изпращаме подходящ заместител.

Цялата процедура по подмяна на продукти може да отнеме до 15 работни дни.


ПРАВА И ЗАЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика www.nika-fashion.com
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на www.nika-fashion.com като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Сайтът www.nika-fashion.com има право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно „бисквитки”.
 • Потребителят няма право да генерира прекалено голям трафик на сайта.
 • Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Потребителите нямат право да публикуват порнографско, нецензурно, клеветническо, обидно, заплашително, или расистко съдържание в местата за коментари в онлайн платформата.
 • Потребителят няма право да извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина.
ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.nika-fashion.com може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Доставчикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.


АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта www.nika-fashion.com принадлежат на Собственика или на негови партньори. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо законодателството на Република България. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване. Нарушаването на общите условия за използване може да доведе до гражданско производство и / или наказателно преследване срещу извършители за нарушаване на авторски права, търговска марка и права или права на всяка друга форма на интелектуална собственост.


XIII. ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Потребителят може да използва линкове към началната страница на сайта, при условие, че прави това обосновано и законосъобразно, без да уврежда репутацията на Доставчика или да извлича неследваща се облага и след изрично писмено негово съгласие. Потребителят няма право да интегрира линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на Доставчика, когато такива липсват. Потребителят няма право да създава линкове към страница на сайта в интернет, която не е негова собственост.

Поставянето на страница от сайта в „ рамка“ на друга страница или създаването на линк към раздел на страница от сайта, различен от началната страница, са забранени.


ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Собственикът на сайта не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.
 • Собственикът на сайта  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност, за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.
 • Собственикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.
 • Собственикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.

*   Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

*    Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и

публикации под продуктите в платформата www.nika-fashion.com

*    Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на

мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация,ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

*    Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за

покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.


РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.


КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Потребителят и Доставчикът в платформата www.nika-fashion.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.


СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

 
ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава.

В случай, че достъпът ви  бъде деактивиран, единствената ви възможност е да поискате възстановяването му, като се свържете с Доставчикът на nika_fashion@abv.bg

 
ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 
ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.

Количка
"Бисквитките" ни помагат да подобрим нашите услуги. Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате и с използването на "бисквитки".
Започни да пишеш, за да намериш продукт.